12

 

AMPUTACE

Amputace je chirurgické nebo úrazové odstranění periferní části těla (prst, dolní končetina, horní končetina, …). Amputace patří k nejstarším historicky doloženým chirurgickým výkonům. V historii však amputace neměla pouze terapeutický význam, ale také se využívala při některých rituálech nebo dokonce jako forma trestu. K amputaci se často přistupuje jako k poslední možné záchraně končetiny nebo dokonce života. Z chirurgického hlediska se amputace provádí otevřeně nebo uzavřeně.

 

PŘÍČINY AMPUTACE

Indikace k amputaci jsou různé. Mezi vůbec nejčastější amputace končetin patří amputace dolních končetin z důvodu poruchy prokrvení. Při chybném prokrvování končetiny je zbývající část těla nadměrně vytížena a může dojít až ke stavu ohrožujícímu na životě. Mezi další příčiny amputace patří:

• ICHDK (akutní x chronický uzávěr tepen)
• Devastace končetiny úrazem
• Diabetes mellitus
• Osteomyelitida (zánět kosti)
• Zhoubné nádory (osteosarkom)
• Těžká infekce končetin

KOMPLIKACE PŘI AMPUTACI

Po provedené amputaci je samozřejmě pacient vystaven velkému množství rizik, které by mohly způsobit až fatální následky. Mezi nejčastější komplikace patří kožní nekróza, hematom, gangréna pahýlu nebo otok. Velmi časté jsou také typické fantomové obtíže, což v podstatě znamená, že si pacient stěžuje na bolest končetiny, kterou však již nemá. Je to stav po operaci, kdy si centrální nervový systém pacienta zatím nezvykl na fakt, že končetina chybí. Tyto komplikace jsou nejčastěji léčeny farmaky. V případě, že bolesti neustupují, je na místě revize.

Jaký je režim pacienta těsně po provedení výkonu?

1) dohojení operační rány
2) odstranění stehů a drenáže
3) otužování pahýlu
4) rehabilitace – posilování svalů
5) nácvik chůze o berlích
6) přesun do specializovaného rehabilitačního zařízení