AMPUTACE NOHY

Amputace dolní končetiny jsou poměrně časté. Nejčastěji je to z důvodu uzávěru tepen při ischemické chorobě dolních končetin. Tepenný uzávěr rozlišujeme na akutní (prudká bolest, chladná končetina, nehmatná pulzace, parestezie až anestezie nohy, …) a chronický (3. Stádia dle Fontaina). I zde je důležitá prevence, která může od amputace dolní končetiny zachránit. Je však nutné ji striktně dodržovat. Pacienti s ICHDK by se měli řídit jistými režimovými opatřeními (zákaz kouření, chůze, kondiční cvičení, …), docházet na pravidelné kontroly a rehabilitaci. Z medikamentů jsou předepisována antiagreancia, antikoagulancia, vazodilatancia a trombolytika. Když už je přece jen nutný chirurgický zákrok a amputace postižené dolní končetiny, lékař se snaží zachovat, co nejvíce z nemocné nohy. Vždy záleží na rozsahu ischemických změn a zbylá část musí být vhodná pro protézu.

 

Amputace nohy dle výšky:

•       NÍZKÁ AMPUTACE v bérci – 10- 15 cm pod kolenním kloubem

•       STŘEDNÍ AMPUTACE – v 1/3 stehna

•       VYSOKÁ AMPUTACE = exartikulace v kyčelním

•       amputace článků prstů a nebo celých prstů

•       transmetatarzální amputace - polovina chodidla